Řada TC

Dveřní stanice k systému IE (montáž do zdi) Nutná montážní ...

Dveřní stanice k systému IE (montáž na povrch)

Napájecí zdroj 230/18V DC

Hlavní stanice pro 10 účastníků

Hlavní stanice pro 20 účastníků

Rošíření stanice TC o 20 účastníků

Rošíření stanice TC o 40 účastníků

Účastnická audio stanice systému TC

Adaptér pro připojení dveřních stanic řady IE