1. Základní charakteristika

Elektrická požární signalizace ( EPS ) slouží k detekci příznaků vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů, ať se jedná o kancelářské budovy, výrobní provozy, hotely, ubytovny či rodinné domy. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stádiu hoření.
Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Instalace EPS se stává nepsaným standardem vybavení budov a v mnohých případech povinností pro dodržení platných závazných předpisů a norem. Prvořadým požadavkem již není jen samotná existence EPS, ale komplexní řešení a propojení všech zabezpečovacích systémů. K dokončení již zmíněného systémového propojení používáme grafickou nadstavbu AlViS.
Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme výrobky firem LITES a ARITECH, které jsou pro ČR samozřejmě homologovány.


2. Kompletní služby firmy TEZAO s.r.o. v oblasti EPS :
  • zpracování projektové dokumentace všech stupňů
  • koordinaci se zpracovatelem požárně - bezpečnostního
  • řešení stavby
  • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
  • dodávku zařízení
  • montáž, instalaci
  • programování a uvedení do provozu
  • pravidelné revize a kontroly

Naše firma zajišťuje pro své zákazníky skutečný 24 hodinový NON-STOP servis. V případě, že máte problém s Vaším zařízením, náš technik vyjíždí v kteroukoliv hodinu. Hlídáme intervaly jednotlivých revizí a automaticky je provádíme. Vlastníme všechny potřebné vybavení i certifikáty které jsou k provádění revizí nutné. Naši technici jsou pravidelně školeni a můžeme Vám garantovat jejich profesionální a zodpovědný přístup při řešení všech Vašich požadavků.
 

Chcete od nás nabídku tak nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo přes náš kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat jak jen to půjde.