Systém řady GT

Systém audio a videotelefonů pro bytové domy


Audio video systémy řady GT se sestavují vždy dle konkrétních požadavků,  proto si vždy vyžádejte nabídku dle Vašich požadavků u Vašeho nejbližšího prodejce, nebo Váš požadavek zašlete ke zpracování na náš email.

Všechny vstupní panely jsou vždy vybaveny piktogramy pro neslyšící a hlasovými příkazy pro nevidomé, dále může být vstupní panel doplněn o modul magnetické smyčky pro osoby se sluchovým postižením.

Všechny bytové stanice systému mají zabudovaný systém s magnetickou smyčkou (T-AID) pro osoby se sluchovým postižením  

Standardní systém je možný konfigurovat do maximální kapacity 5 vstupních panelů a 48 bytových jednotek, případně 2 recepce.

Rozšířený systém je pak možné vybudovat do maximální kapacity 16 vstupních panelů,  500 bytových jednotek a 4 recepce.

Nový GT systém je možné vybudovat až do kapacity 480 vstupních panelů, 5000 bytových jednotek, 96 recepcí a 8 dohledových center.