Omluvte nás, ale tato část webu se stále připravuje.

1. Základní charakteristika

Elektrická požární signalizace ( EPS ) slouží k detekci příznaků vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů, ať se jedná o kancelářské budovy, výrobní provozy, hotely, ubytovny či rodinné domy. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stádiu hoření.
Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Instalace EPS se stává nepsaným standardem vybavení budov a v mnohých případech povinností pro dodržení platných závazných předpisů a norem. Prvořadým požadavkem již není jen samotná existence EPS, ale komplexní řešení a propojení všech zabezpečovacích systémů. K dokončení již zmíněného systémového propojení používáme grafickou nadstavbu AlViS.
Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme výrobky firem LITES a ARITECH, které jsou pro ČR samozřejmě homologovány.


2. Kompletní služby firmy TEZAO s.r.o. v oblasti EPS :
 • zpracování projektové dokumentace všech stupňů
 • koordinaci se zpracovatelem požárně - bezpečnostního
 • řešení stavby
 • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
 • dodávku zařízení
 • montáž, instalaci
 • programování a uvedení do provozu
 • pravidelné revize a kontroly

Naše firma zajišťuje pro své zákazníky skutečný 24 hodinový NON-STOP servis. V případě, že máte problém s Vaším zařízením, náš technik vyjíždí v kteroukoliv hodinu. Hlídáme intervaly jednotlivých revizí a automaticky je provádíme. Vlastníme všechny potřebné vybavení i certifikáty které jsou k provádění revizí nutné. Naši technici jsou pravidelně školeni a můžeme Vám garantovat jejich profesionální a zodpovědný přístup při řešení všech Vašich požadavků.
 

Chcete od nás nabídku tak nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo přes náš kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat jak jen to půjde.

Pokud řekneme zabezpečení objektů - myslíme tím propojení těchto systémů :

 • Elektrické zabezpečovací signalizace ( EZS )
 • Elektrické požární signalizace ( EPS )
 • Uzavřených televizních okruhů ( CCTV )
 • Systému kontroly vjezdu , vstupu a docházky ( ACS )
 • Softwarové grafické nadstavby AlViS
Jedině koncepčním spojením těchto systémů získáte ucelený přehled o objektu a eliminujete tak následné škody vzniklé průnikem pachatele do objektu.

Pro instalaci zabezpečovacích systémů používáme výrobky firmy ARITECH, které jsou pro ČR samozřejmě homologovány.

Kompletní služby firmy TEZAO s.r.o. v oblasti zabezpečení :
 • Analýza rizik a bezpečnostní opatření
 • Koordinaci se zpracovatelem bezpečnostního projektu
 • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů
 • Dodávku zařízení
 • Montáž , instalaci , programování a uvedení do provozu
 • Pravidelné revize a kontroly

Dle zákona 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů a dále dle vyhlášek NBÚ 12/1999 Sb. a 339/1999 Sb. provádí naše společnost instalace výše uvedených systémů vlastními prověřenými pracovníky . Naše firma zajišťuje pro své zákazníky skutečný 24 hodinový NON-STOP servis. V případě že máte problém s Vaším zařízením, náš technik vyjíždí v kteroukoliv hodinu. Hlídáme intervaly jednotlivých revizí a automaticky je provádíme. Vlastníme všechny potřebné vybavení i certifikáty které jsou k provádění revizí nutné. Naši technici jsou pravidelně školeni a můžeme Vám garantovat jejich profesionální a zodpovědný přístup při řešení všech Vašich požadavků.

Chcete od nás nabídku tak nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo přes náš kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat jak jen to půjde.

Obchodně administrativní centrum

Cihlářská 727/2
190 00 Praha 9
tel.: (+420) 283 880 555
fax: (+420) 283 881 066
GSM brána: (+420) 602 694 033

 

Sídlo

Tezao s.r.o.
IČ: 45313067
Ládevská 416/15
184 00 Praha 8

společnost TEZAO s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. C, vložka 7139