KITDB4

Audio systém pro čtyři bytové jednotky bez sluchátka (handsfree)
Audio systém pro čtyři bytové jednotky bez sluchátka (handsfree)
(DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-121DR x 4)


Vlastnosti :
Dvouvodičový systém (včetně otvírání dveří), do každé bytové stanice
Nevyžaduje další zdroj pro elektrický zámek 
Plně bezdotyková komunikace
Možnost přechodu na režim ručního přepínání směru hovoru
(v hlučném prostředí)
Doplňkové tlačítko pro ovládání dalšího zařízení (vjezdová
brána, garáž, osvětlení)
Nastavení hlasitosti nebo vypnutí zvonění
Přídavné vyzvánění nebo vnější signalizace
Komunikace AUTOMATICKÁ (bezdotyková) – aktivace krátkým stiskem tlačítka TALK
MANUÁLNÍ (stisknutí – hovor/uvolnění – poslech) – aktivace přidržením tlačítka
TALK ve stisknuté poloze po dobu min. 1 sekundy.